HYDRAULICKÉ VÁLCEHM1.2 - dvojčinný
HRI - dvojčinný s tlumením
HR3 - dvojčinný s regulovatelným tlumením
PL - jednočinný bez vedení
PLV - jednočinný s vedením
TL - teleskopický dvojčinný
TPLV - teleskopický jednočinný s vedením
TPL - teleskopický jednočinný bez vedení

NAK - numericko abecední kód
Upevnění válce
Ukončení pístnice
Vtoky, kloubová ložiska, pouzdra
Tabulka doporučených zdvihů a sil

Dodáváme také náhradní díly: oka,ložiska,těsnění....