NUMERICKO-ABECEDNÍ KÓD NAK

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK NAKu

I. UPEVNĚNÍ VÁLCE
0 - Bez upínací části
1 - Kloubové ložisko v oku zadního víka
2 - Ložiskové pouzdro v oku zadního víka
3 - Příruba přivařená na tělo válce
4 - Patka
5 - Objímka s čepy
6 - Otvor přes prodloužené dno
7 - Vidlice
8 - Kloubové ložisko zajištěné ségrovkami
9 - Jiné
 
II. POLOHA PŘIPOJOVACÍCH OTVORŮ
1 - V rovině kyvů
2 - Kolmo na rovinu kyvů
3 - Pod úhlem v jedné rovině
9 - Jiné
 
III. FUNKCE VÁLCE
1 - Jednostranný dvojčinný
2 - Oboustranný dvojčinný
3 - Jednostranný jednočinný tlačný
4 - Jednostranný jednočinný tažný
9 - Jiné
 
IV. POVRCHOVÁ ÚPRAVA
A - Základní nátěr
B - Podle zvláštního požadavku
 
V. TLUMENÍ
1 - Bez tlumení
2 - Tlumení v obou koncových polohách
3 - Tlumení na zadním víku
4 - Tlumení na předním víku
9 - Jiné
 
VI. TYP CHROMOVÁNÍ A TEPLOTY POUŽÍVÁNÍ
1 - Pístnice standardní chromování (min 20 µm)
     Těsniva pro standardní teploty (-30 až +100°C)
2 - Pístnice standardní chromování (min 20 µm)
     Těsniva pro zvýšené teploty (-10 až +200°C)
3 - Pístnice chromování se zvýšenou odolností
     Těsniva pro standardní teploty (-30 až +100°C)
4 - Pístnice chromování se zvýšenou odolností
     Těsniva pro zvýšené teploty (-10 až +200°C)
9 - Jiné
 
VII. UKONČENÍ PÍSTNICE
0 - Bez upínací časti
1 - Navařené oko s kloubovým ložiskem
2 - Oko s ložiskovým pouzdrem
3 - Šroubované oko s kloubovým ložiskem
4 - Vnější závit na pístnici
5 - Vnitřní závit v pístnici
6 - Otvor kolmo přes pístnici
7 - Vidlice
8 - Kloubové ložisko zajištěné ségrovkami
9 - Jiné