Přímočarý hydromotor TPL jednočinný bez vedení

Rozměry v mm
n ød4 ød3 ød2 ød1 øDv øDa K L1 L2 M øB Z max Zc max
2 - - 50 36 65 77 95 90 12.5 16x1.5 20 400 800
- - 65 50 80 92
- - 75 60 90 105
- - 80 60 95 107
- - 85 70 100 115
- - 90 75 108 120
- - 100 85 120 140
3 - 65 50 36 80 92 1200
- 80 65 50 95 107
- 90 75 60 108 120
- 100 80 60 120 140
- 100 85 70 120 140
4 80 65 50 36 95 107 1600
100 85 70 55 120 140

Před objednáním hydromotoru je nutná konzultace

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tlak: 16 MPa
Max. pracovní tlak: 20 MPa
Zkušební tlak: 24 MPa
Max. pracovní rychlost: 0,5 m/s
Teplota pracovní kapaliny: -30 až +100°C
Zdvih hydromotoru: podle přání zákazníka (nutná konzultace)
Těsnící prvky: Merkel, Busak+Shamban
Tlumení: bez tlumení
Vyhotovení: viz tabulka NAK, nebo podle přání zákazníka
Využití: všeobecný průmysl, mobilní technika